• POROSIT FREE E FALAS T D DELRGIMIT në Mbretërinë e Bashkuar 101 €+
 • KTHIM FALAS për të gjitha porositë në Mbretërinë e Bashkuar
 • Nënshkruani për shpërblime 
 • NDORIM NE BOTE

Kushtet dhe Kushtet

 

Kushtet e Përgjithshme të Tregtisë

Blerja e produkteve nga uebfaqja rregullohet nga këto terma dhe kushte. Ju lutemi lexoni kushtet e mëposhtme dhe mohimet. Duke hyrë në këtë faqe, ju pranoni të lidheni me këto kushte dhe mohime.

Kjo faqe interneti u drejtohet vetëm atyre që hyjnë në sit nga Mbretëria e Bashkuar. Ata që zgjedhin të hyjnë në këtë faqe nga vende të tjera janë përgjegjës për pajtueshmërinë me ligjet vendore nëse dhe në masën që ligjet vendore janë të zbatueshme.

Ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për faqet e internetit ose informacione të tjera ose produkte të palëve të tjera të lidhura me këtë faqe në internet. Marrëdhëniet tuaja me personat e gjetur përmes kësaj faqe në internet janë midis jush dhe personave të tillë dhe ne nuk do të jemi përgjegjës për ndonjë humbje ose dëm që lind nga këto marrëveshje.

Nëse ndonjë nga këto kushte ose mohime do të gjenden të paligjshme, të pavlefshme ose për çfarëdo arsye të pazbatueshme, atëherë kjo dispozitë do të konsiderohet e ndashme dhe nuk do të ndikojë në vlefshmërinë dhe zbatueshmërinë e dispozitave të mbetura.

 

Formimi i kontratës

Shirt Company është emri tregtar i Shirt Company International Ltd Shirt Company International Ltd është regjistruar në Angli dhe Uells. Nr i Kompanisë: 5877027. Zyra e regjistruar: 21 Bedford Square, Londër, WC1B 3HH. 

Të gjitha komunikimet përfshirë reklamat e bëra nga The Shirt Company dhe të gjitha informacionet në këtë faqe në internet janë ftesa vetëm për trajtim dhe nuk janë oferta ose kontrata të njëanshme.

Paraqitja juaj e një porosie përfaqëson një ofertë për të blerë produktet e treguara nga ju, dhe nuk është e detyrueshme për ne derisa ne t'ju njoftojmë se porosia është pranuar dhe mallrat janë dërguar nga ne. Kjo do të thotë që nëse një produkt shfaqet në këtë faqe, por nuk është i disponueshëm ose ka një çmim të gabuar ose përshkruhet ndryshe gabimisht, Shirt Company nuk do të jetë i detyruar t'ju shesë atë produkt.

Ne mund të refuzojmë të përpunojmë një transaksion për çfarëdo arsye ose të refuzojmë shërbimin për këdo në çdo kohë sipas gjykimit tonë. Ne mund të refuzojmë të përpunojmë një transaksion ose të pezullojmë çdo transaksion pasi të ketë filluar përpunimi sipas gjykimit tonë.

 

Mohimet

Ne rezervojmë të drejtën për të ndryshuar, modifikuar, hequr ose zëvendësuar pa paralajmërim ndonjë produkt ose informacion të shfaqur në faqen e internetit herë pas here. Çmimet dhe disponueshmëria mund të ndryshojnë.

Shirt Company nuk kontrollon, miraton dhe nuk është përgjegjës për disponueshmërinë ose përmbajtjen e uebfaqeve të palëve të treta të disponueshme përmes kësaj faqe në internet përmes një lidhjeje për shërbimet ose produktin që blini përmes faqeve të tilla të internetit.

Kompania Shirt nuk jep asnjë garanci për saktësinë, përshtatshmërinë, besueshmërinë, plotësinë, performancën, përshtatshmërinë ose afatin kohor të përmbajtjes ose shërbimeve të përfshira në këtë faqe në internet.

Kompania Shirt nuk do të jetë përgjegjëse për çdo dëm (përfshirë pa kufizim të fitimit ose humbjes së përdorimit) që vjen nga përdorimi juaj ose vonesa ose paaftësia për të përdorur faqen e internetit, përmbajtjen ose ndonjë lidhje me një faqe në internet tjetër që lind në kontratë, shkelje, (përfshirë neglizhencë) ose ndryshe.

 

POLITIKA E ÇMIMIT  

Çmimet e produkteve përcaktohen në fillim të çdo sezoni duke përdorur kurset ekzistuese të këmbimit të monedhës. Këto çmime mund të ndryshojnë nëse kursi i këmbimit valutor në fuqi ndryshon para se të pranohet porosia juaj ose artikujt i nënshtrohen zbritjes në çdo kohë gjatë periudhës së shitjes.

GBP and EURO prices are inclusive of VAT if items are shipped within the UK or EU.  

GBP, EURO, AUD and USD prices are exclusive of VAT if items are shipped outside the EU, or to Channel Islands.

Ndërsa bëhet çdo përpjekje për të siguruar që detajet në faqen tonë të internetit janë të sakta, ne mund të zbulojmë herë pas here një gabim në çmimin e produkteve. Nëse zbulojmë një gabim në çmimin e një produkti në porosinë tuaj, ne do t'ju njoftojmë sa më shpejt të jetë e mundur. Ne nuk do të jemi të detyruar të pranojmë ose të përmbushim një porosi për një produkt që është reklamuar me një çmim të pasaktë dhe të rezervojmë të drejtën për të anuluar një porosi të tillë që është pranuar ose është në tranzit. Nëse porositni një produkt që ka një çmim të gabuar për ndonjë arsye, ne do t'ju dërgojmë me email ose telefon për t'ju informuar se nuk e kemi pranuar porosinë tuaj dhe/ose se pjesa përkatëse e porosisë tuaj është anuluar. Nëse keni paguar tashmë për mallrat, ne do të rimbursojmë shumën e plotë sa më shpejt që të jemi në gjendje. Në rast se produktet tërhiqen në tranzit, ne do të përpunojmë rimbursimin tuaj pasi produktet të na kthehen.

 

POLITIKA RREGULLORE E ÇMIMIT T S SHITJES

Ne jemi të lumtur të ofrojmë një Rregullim të Çmimit të Shitjes për artikujt e blerë deri në një ditë para datës së fillimit të një shitjeje (shitje në fund të sezonit ose shitje në mes të sezonit). Ju lutemi kini parasysh se stili dhe madhësia e saktë e një artikulli duhet të jenë të disponueshëm për blerje në kohën kur bëhet kërkesa juaj para se të miratohet çdo rregullim në çmimin e shitjes. Të gjitha rregullimet e miratuara të çmimit të shitjes do të kreditohen në formën e pagesës të përdorur për blerjen origjinale. 

Ne nuk jemi në gjendje të ofrojmë rregullim të çmimit për artikujt e blerë fillimisht në një shitje ose për ndonjë artikull të veçantë promovimi që janë ulur përkohësisht në çmim (p.sh. 'një promovim i fundjavës' ose një 'shitje e shpejtë'). 

Pasi një artikull të jetë blerë me një çmim të zbritur të shitjes, nuk do të ofrohet rregullim i çmimit nëse artikulli shënohet më tej.

 

KODET PROMOCIONALE 

Përveç nëse thuhet ndryshe shprehimisht në termat dhe kushtet për një kod të veçantë promovues, kodet promovuese nuk mund të kombinohen dhe nuk mund të përdoren në lidhje me ndonjë ofertë/zbritje tjetër. Kodet promovuese nuk mund të aplikohen pasi të vendoset një porosi, ose në një porosi ekzistuese që është përfunduar. 

Për fat të keq ne nuk jemi në gjendje të aplikojmë zbritje në mënyrë retrospektive dhe prandaj është e nevojshme që ju (klienti) të plotësoni dhe kontrolloni të gjitha detajet para se të dorëzoni porosinë tuaj përfundimtare përmes faqes në internet, kjo përfshin përdorimin e kodeve promovuese që do të futen në 'Shpërbleni kuponin 'kutia e treguar në pikën e arkës.

 

KARTA DHURATA 

Kartat Dhuratë të Kompanisë Shirt shiten duke iu nënshtruar kushteve dhe kushteve të mëposhtme:

 1. Kartat Dhuratë janë të vlefshme për 60 ditë nga data e blerjes.
 2. Të gjitha Kartat Dhuratë janë në Paund Sterling Britanikë. 
 3. Kartat Dhuratë mund të shpengohen kundrejt të gjitha produkteve në www.theshirtcompany.com
 4. Kartat Dhuratë nuk janë të transferueshme dhe nuk mund të kthehen ose të shlyhen për para. 
 5. Nëse porosia juaj tejkalon vlerën e Kartës Dhuratë, gjendja e mbetur që tejkalon vlerën e kreditit tuaj të dhuratës duhet të paguhet me kartë krediti ose debiti.
 6. Kodi unik në Kartën Dhuratë është i vlefshëm kundër një porosie dhe mund të përdoret vetëm një herë.
 7. Kompania Shirt nuk është përgjegjëse nëse Karta Dhuratë humbet, vidhet, shkatërrohet ose përdoret pa leje.
 8. Shirt Company rezervon të drejtën të anulojë një Kartë Dhuratë nëse e konsiderojmë të nevojshme një veprim të tillë.
 9. Kodet promovuese nuk mund të aplikohen për blerjen e Kartave Dhuratë.
 10. Taksa e shitjes dhe transporti janë të zbatueshme për çdo produkt të blerë me një Kartë Dhuratë të Shirt Company.
 11. Transporti është i zbatueshëm në Kartat Dhuratë.

 

NGJYRAT

Ne bëjmë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të shfaqur me saktësi atributet e produkteve tona, përfshirë përbërjen dhe ngjyrat. Ngjyra që shihni do të varet nga sistemi juaj kompjuterik dhe ne nuk mund të garantojmë që kompjuteri juaj të shfaqë me saktësi ngjyra të tilla.

  

DORIVZIM - PARCELA TOST HUMBURA 

Ne bëjmë të gjitha përpjekjet e arsyeshme për të siguruar që ngastra juaj t'ju dorëzohet e sigurt megjithatë mund të ketë vonesa të papritura me Royal Mail, dhe për klientët tanë ndërkombëtarë mund të ketë vonesa në dogana të cilat janë jashtë kontrollit tonë. Ndiqni hapat e mëposhtëm nëse jeni duke kontrolluar porosinë tuaj dhe mendoni se mund të humbasë: 

1. Kontrolloni adresën tuaj të transportit nën Urdhrat e Mi 

2. Kontaktoni ose shkoni në zyrën postare lokale në zonën tuaj. Tregoni emrin dhe adresën tuaj. Në disa raste, zyrës postare do t'ju duhet që të mblidhni ngastrën atje me ID të fotografisë. 

Ne përpiqemi maksimalisht për t'ju ndihmuar nëse mendoni se ngastra juaj është e humbur. Ju lutemi vini re se për porositë ndërkombëtare ne do të kompensojmë pas 2 muajsh nga data e dërgimit. 

 

Prona intelektuale, e drejta e autorit dhe marka tregtare

Përmbajtja e këtyre faqeve (përfshirë fotografitë, modelet, logot, fotografitë, tekstin e shkruar dhe materiale të tjera) janë markë tregtare e të drejtës së autorit ose markë tregtare e regjistruar e The Shirt Company (International) Limited, ose ofruesit e përmbajtjes dhe teknologjisë së saj ose pronarët e tyre përkatës.

Kopjimi, modifikimi, shpërndarja, riprodhimi ose përfshirja në ndonjë vepër tjetër të një pjese ose të gjithë materialit të disponueshëm në këtë faqe në internet në çfarëdo forme është e ndaluar pa leje të shprehur.

 

Ligji Drejtues

Këto terma dhe kushte dhe të gjithë mohimet dhe materialet e tjera në faqen tonë do të qeverisen dhe interpretohen në përputhje me ligjin anglez dhe çdo mosmarrëveshje do t'i referohet juridiksionit ekskluziv të gjykatës angleze të cilës i paraqesin të dyja palët.

Referenca në këto terma dhe mohimet ndaj Shirt Company do të përfshijnë pasardhësit dhe caktimet e saj.